Pastoral

Rev. Wang, Jinjiang

Interim Pastor

Rev. Borland, Jonathan

Part-time English Congregation Pastor

Deacons

Br. Zhao, Dehua

Deacon Board Chairman

Sr. Wu, Xiaocheng

Sunday School

Br. Lee, David

Worship Ministries

Br. Li, Kun

General Affairs

Sr. Lianjin, Jin

Secretary & Group Ministry

Br. Lin, Dong

Fellowship & SPECIAL MEETINGS

Sr. Chen, Min

Caring Ministry

Seminary Scholars

Eastwood, Paul

Valui, Shapwung

Gao, Jing

Jamir, Ron

Our Coworkers

English Ministry Program

 • Valui, Shapwung
 • Rev. Borland, Jonathan

Church Secretary

 • Jin, Lianjin

Church Treasurer

 • Zee, Susan (Treasurer)
 • Jennifer Ng (Donation Recorder)

Chinese Worship

 • Lee, David

Children's Ministry

 • Eastwood, Paul (Director)
 • Wu, Xiaocheng

Church Maintenance Committee

 • Li, Kun

Caring Committee

 • Chen, Min

Baptism & New Life Class

 • Li, Yiqun
 • Rev. Wang, Jinjiang

Audiovisual & Internet

 • Yang, Chen
 • Ho, Tai-Chen
 • Xu, Lu
 • Zheng, Kevin
 • Chiu, Noel
 • Jin, Lianjin

Church Board of Trustees 2020-2022

 • Chiu, Shungkwok (President)
 • Yang, Donglai
 • Lui, Anita
 • Lee, David (Secretary)

Finance Committee

 • Zee, Susan (Church Treasurer)
 • Zhao, Dehua(2022 Deacon Board Chairman)
 • Chiu, Shungkwok (2020-2022 Board of Trustees President)
 • Lee, David
 • Zheng, Kevin

Luke Tang Memorial Fund Management

 • Chiu, Shungkwok (2020-2022 Board of Trustees President)
 • Lee, David

Living Water Bimonthly Newsletter

 • Ho, Tai-Chen(Editor-in-Chief)
 • Chiu, Noel

Music Team

 • Gao, Jing
 • Eastwood, Mandy
 • Valui, Shapwung
 • Wang, Steve

English Sunday School

 • Valui, Shapwung
 • Rev. Borland, Jonathan
 • Jamir, Ron

Cantonese Translation

 • Zeng, Jojo
 • Chan, Yan Yan
 • Li, Weixiao