Pastoral

Rev. Wang, Jinjiang

Senior Pastor

Br. Valui, Shapwung

Part-time English Minister

Deacons

Br. Lin, Dong

Deacon Board Chairman

Sr. Jin, Lianjin

Secretary

Br. Chan, Vincent

General Affairs

Br. Lee, David

Worship & Music Ministry

Sr. Wu, Xiaocheng

Sunday School Principal
Children & Youth Ministries

Sr. Chen, Min

Caring Ministry

Br. Zheng, Kevin

Coordination of Fellowships

Seminary Scholars

Eastwood, Paul

Eastwood, Mandy

Gao, Jing

Jamir, Ron

Jamir, Adahro

Our Coworkers

English Ministry Program

 • Valui, Shapwung
 • Rev. Borland, Jonathan

Church Secretary

 • Jin, Lianjin

Church Treasurer

 • Zee, Susan (Treasurer)
 • Jennifer Ng (Donation Recorder)

Chinese Worship

 • Lee, David

Children and Youth Ministry

 • Eastwood, Paul (Director)
 • Eastwood, Mandy (Assistant)

Church Maintenance Committee

 • David Lee (Director)
 • Chiu, Shung-Kwok
 • Zheng, Kevin
 • Liu, Jun

Caring Committee

 • Chen, Min

Baptism & New Life Class

 • Zheng, Kevin
 • Li, Weixiao
 • Jin, Lianjin

Audiovisual & Internet

 • Yang, Chen
 • Ho, Tai-Chen
 • Xu, Lu
 • Zheng, Kevin
 • Chiu, Noel
 • Jin, Lianjin

Church Board of Trustees 2023-2025

 • Chiu, Shungkwok (President)
 • Yang, Donglai
 • Lui, Anita
 • Lee, David (Secretary)

Finance Committee

 • Zee, Susan (Church Treasurer)
 • Lin, Dong(2023 Deacon Board Chairman)
 • Chiu, Shungkwok (2023-2025 Board of Trustees President)
 • Lee, David
 • Zheng, Kevin

Luke Tang Memorial Fund Management

 • Chiu, Shungkwok (2023-2025 Board of Trustees President)
 • Lee, David

Living Water Bimonthly Newsletter

 • Ho, Tai-Chen(Editor-in-Chief)
 • Chiu, Noel

Music Team

 • Gao, Jing
 • Eastwood, Mandy
 • Valui, Shapwung
 • Wang, Steve

English Sunday School

 • Valui, Shapwung
 • Rev. Borland, Jonathan
 • Jamir, Ron

Cantonese Translation

 • Zheng, Kevin
 • Chan, Yan Yan
 • Li, Weixiao

Purchase Committee

 • Chan, Vincent (Director)
 • Zhao, Dehua
 • Li, Kun
 • Zee, Susan